ĐĂNG KÍ NGAY

ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI SỚM NHẤT

ĐĂNG KÍ NGAY

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboar size)Scale your icon to fill as much of the Safe Area as possible (within the guides)UngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroup.Save asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked.100px.SVG
http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboar size)Scale your icon to fill as much of the Safe Area as possible (within the guides)UngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroup.Save asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked.100px.SVG

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Chính sách đổi trả

Chính sách bảo mật

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

Chính sách vận chuyển

Artboard 26

Chính sách thanh toán

Chính sách khách hàng thân thiết

@ Bản quyền thuộc về Yody.vn All right reserved

THEO DÕI YODY

www.yody.vn

Hotline CSKH: 024 9999 0888

Địa chỉ: Công ty YODY, Đường An Định, TP.Hải Dương ( Dưới chân cầu Đồng Niên)