Quy định về mức chiết khấu đơn hàng đồng phục

10:14:20 21/10/2017
Nhằm có những chế độ chính sách dành riêng cho những khách hàng là cơ quan, đoàn thể muốn đặt với số lượng nhiều mong muốn được chiết khấu ưu đãi với giá hợp lý. Vì vậy Công ty có chính sách dành riêng cho những đơn hàng đồng phục như sau:

Nhằm có những chế độ chính sách dành riêng cho những khách hàng là cơ quan, đoàn thể muốn đặt với số lượng nhiều mong muốn được chiết khấu ưu đãi với giá hợp lý. Vì vậy Công ty có chính sách dành riêng cho những đơn hàng đồng phục như sau:

Mức chiết khấu dành cho khách hàng có những đơn hàng đồng phục.

Đơn hàng chưa chiết khấu

(triệu đồng)

Mức độ chiết khấu

50.000.000đ

20%

50.000.000đ <    DT   <  100.000.000đ

25%

DT > 100.000.000đ

35%