YODY An Dương - Hải Phòng

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: 141 Thị trấn An Dương, Huyện An Dương, Hải Phòng Điện thoại: 0911 356 258 Địa chỉ email:

Thời gian hoạt động

8h00 - 22h00 (Kể cả chủ nhật và ngày lễ)


Tham khảo nếu chưa biết đường đi:


Danh sách địa chỉ các cửa hàng
Hình ảnh về yody