YODY TIÊN DU - BẮC NINH

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Số 6, đường 295B Bãi Lán, Nội Duệ, Tiên Du, Bắc Ninh Điện thoại: 0888 586 258 Địa chỉ email:

Thời gian hoạt động

8h00 - 22h00 (Kể cả chủ nhật và ngày lễ)


Tham khảo nếu chưa biết đường đi:


Danh sách địa chỉ các cửa hàng
Hình ảnh về yody