YODY KIẾN THỤY - HẢI PHÒNG

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Thôn Cẩm La, Xã Thanh Sơn, Thị trấn Kiến Thụy, TP Hải Phòng Điện thoại: 0888 538 258 Địa chỉ email: yodykienthuy@gmail.com

Thời gian hoạt động

8h00 - 22h00 (Kể cả chủ nhật và ngày lễ)


Tham khảo nếu chưa biết đường đi:


Danh sách địa chỉ các cửa hàng