YODY DIÊM ĐIỀN - THÁI BÌNH

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Số 267, khu 6, Thị trấn Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình Điện thoại: 0888 233 258 Địa chỉ email:

Thời gian hoạt động

8h00 - 22h00 (Kể cả chủ nhật và ngày lễ)


Tham khảo nếu chưa biết đường đi:


Danh sách địa chỉ các cửa hàng
Hình ảnh về yody