YODY ĐỒI NGÔ - BẮC GIANG

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Số 210 Phố Bình Minh, Thị trấn Đồi Ngô, Huyện Lục Nam, Bắc Giang Điện thoại: 0888 012 258 Địa chỉ email:

Thời gian hoạt động

8h00 - 22h00 (Kể cả chủ nhật và ngày lễ)


Tham khảo nếu chưa biết đường đi:


Danh sách địa chỉ các cửa hàng
Hình ảnh về yody