YODY BÍCH ĐỘNG - BẮC GIANG

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Số 379, Thân Nhân Trung, Thị trấn Bích Động, Việt Yên, Bắc Giang Điện thoại: 0911 368 258 Địa chỉ email:

Thời gian hoạt động

8h00 - 22h00 (Kể cả chủ nhật và ngày lễ)


Tham khảo nếu chưa biết đường đi:


Một số hình ảnh tại cửa hàng:

 

 

 

 

 

 

Danh sách địa chỉ các cửa hàng
Hình ảnh về yody