YODY Ninh Giang - Hải Dương

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Thôn Tranh Xuyên - Đồng Tâm - Ninh Giang - Hải Dương Điện thoại: 0911567258 Địa chỉ email:

Thời gian hoạt động

8h00 - 22h00 (Kể cả chủ nhật và ngày lễ)


Tham khảo nếu chưa biết đường đi:


Một số hình ảnh tại cửa hàng:

 

 

 

 

Danh sách địa chỉ các cửa hàng
Hình ảnh về yody