YODY QUẢNG NGÃI

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: 139 - 141 Quang Trung - TP Quảng Ngãi – Tỉnh Quảng Ngãi Điện thoại:  0919 232 259 Địa chỉ email:

Thời gian hoạt động

8h00 - 22h00 (Kể cả chủ nhật và ngày lễ)


Tham khảo nếu chưa biết đường đi:


Danh sách địa chỉ các cửa hàng
Hình ảnh về yody