YODY Quảng Trị

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Số 179, Đường QL 9B, TP. Đông Hà, Quảng Trị Điện thoại: 0919 654 259 Địa chỉ email:

Thời gian hoạt động

8h00 - 22h00 (Kể cả chủ nhật và ngày lễ)


Tham khảo nếu chưa biết đường đi:


Danh sách địa chỉ các cửa hàng
Hình ảnh về yody