YODY Vinh

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: 110A Đặng Thái Thân, Phường Cửa Nam, TP Vinh, tỉnh Nghệ An Điện thoại: 0911 003 258 Địa chỉ email:

Thời gian hoạt động

8h00 - 22h00 (Kể cả chủ nhật và ngày lễ)


Tham khảo nếu chưa biết đường đi:


Danh sách địa chỉ các cửa hàng
Hình ảnh về yody