YODY Yên Phong - Bắc Ninh

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Số 284, Đường 295, Thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh Điện thoại: 0911 026 258 Địa chỉ email:

Thời gian hoạt động

8h00 - 22h00 (Kể cả chủ nhật và ngày lễ)


Tham khảo nếu chưa biết đường đi:


Danh sách địa chỉ các cửa hàng
Hình ảnh về yody