YODY Yên Bái

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: 71, Điện Biên, Phường Yên Ninh, TP Yên Bái Điện thoại: 0915 909 129 Địa chỉ email:

Thời gian hoạt động

8h00 - 22h00 (Kể cả chủ nhật và ngày lễ)


Tham khảo nếu chưa biết đường đi:


Danh sách địa chỉ các cửa hàng
Hình ảnh về yody