YODY Thanh Hóa

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Lô 7+8, Lê Hoàn, TP Thanh Hóa Điện thoại: 0828117358 Địa chỉ email:

Thời gian hoạt động

8h00 - 22h00 (Kể cả chủ nhật và ngày lễ)


Tham khảo nếu chưa biết đường đi:


Danh sách địa chỉ các cửa hàng
Hình ảnh về yody