YODY Ngọc Lặc

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: 56B phố Lê Thánh Tông - Thị trấn Ngọc Lặc - Thanh Hóa Điện thoại: 0941 270 468 Địa chỉ email:

Thời gian hoạt động

8h00 - 22h00 (Kể cả chủ nhật và ngày lễ)


Tham khảo nếu chưa biết đường đi:


Danh sách địa chỉ các cửa hàng
Hình ảnh về yody