YODY Bỉm Sơn

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Số 7, Khu phố 1, Phường Ngọc Trạo, Thị xã Bỉm Sơn – Thanh Hóa Điện thoại: 0913 876 258 Địa chỉ email:

Thời gian hoạt động

8h00 - 22h00 (Kể cả chủ nhật và ngày lễ)


Tham khảo nếu chưa biết đường đi:


Danh sách địa chỉ các cửa hàng
Hình ảnh về yody