YODY Hạ Long

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: 286 Cao Thắng- TP Hạ Long Điện thoại: 0911 016 258 Địa chỉ email:

Thời gian hoạt động

8h00 - 22h00 (Kể cả chủ nhật và ngày lễ)


Tham khảo nếu chưa biết đường đi:


Danh sách địa chỉ các cửa hàng
Hình ảnh về yody