YODY Uông Bí

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: 237 Trần Nhân Tông - TP Uông Bí – Quảng Ninh Điện thoại: 0915 465 258 Địa chỉ email:

Thời gian hoạt động

8h00 - 22h00 (Kể cả chủ nhật và ngày lễ)


Tham khảo nếu chưa biết đường đi:


Danh sách địa chỉ các cửa hàng
Hình ảnh về yody