YODY Mạo Khê 2

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Số nhà 52, Khu Vĩnh Thông, Phường Mạo Khê, Tx Đông Triều, Quảng Ninh Điện thoại: 0911 606 258 Địa chỉ email:

Thời gian hoạt động

8h00 - 22h00 (Kể cả chủ nhật và ngày lễ)


Tham khảo nếu chưa biết đường đi:


Một số hình ảnh tại cửa hàng:

 

 

 

 

Danh sách địa chỉ các cửa hàng
Hình ảnh về yody