YODY Phú Thọ

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: 1528 Đại lộ Hùng Vương - TP Việt Trì – Phú Thọ Điện thoại: 0913 413 358 Địa chỉ email:

Thời gian hoạt động

8h00 - 22h00 (Kể cả chủ nhật và ngày lễ)


Tham khảo nếu chưa biết đường đi:


Danh sách địa chỉ các cửa hàng
Hình ảnh về yody