Những phong tục giáng sinh kỳ lạ trên thế giới

06:44:09 21/12/2018

Mỗi quốc gia lại có một phong tục tập quán của họ, và ở dưới đây là một số những phong tục tập quán giáng sinh kỳ lạ ở một số nơi trên  thế giới, và thật vậy chính những điều này đã làm nên nét văn hóa riêng biệt ở mỗi nước.

Những phong tục giáng sinh kỳ lạ trên thế giới

Nhân đôi tích luỹ tháng cuối năm

08:02:24 11/12/2018

Nhân đôit tích điểm- thả gia mua sắm không lo về giá

Nhân đôi tích luỹ tháng cuối năm