Quy định sử dụng voucher, coupon YODY

11:42:42 05/01/2017
Lưu ý khi sử dụng voucher, coupon của YODY.

LƯU Ý SỨ DỤNG VOUCHER CỦA YODY:
- Hạn sử dụng : 1 tháng
- Voucher 100.000Đ chỉ áp dụng sản phẩm thiết kế nguyên giá của YODY trên 200.000Đ

- Voucher 200.000Đ chỉ áp dụng sản phẩm thiết kế nguyên giá của YODY trên 300.000Đ
- Không áp dụng chung với các chương trình khác
- Mã giảm giá chỉ được sử dụng 1 lần.