YODY Bình Xuyên - Vĩnh Phúc

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Khu phố số 1, Hương Canh, Huyện Bình Xuyên Vĩnh Phúc Điện thoại: 0888 356 258 Địa chỉ email:

Thời gian hoạt động

8h00 - 22h00 (Kể cả chủ nhật và ngày lễ)


Tham khảo nếu chưa biết đường đi:


Danh sách địa chỉ các cửa hàng