YODY Vĩnh Bảo

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: số 37, Khu phố 1/5, TT Vĩnh Bảo, Hải Phòng Điện thoại: 0913 516 258 Địa chỉ email:

Thời gian hoạt động

8h00 - 22h00 (Kể cả chủ nhật và ngày lễ)


Tham khảo nếu chưa biết đường đi:


Danh sách địa chỉ các cửa hàng